top of page
  • Mikael Kastbjerg

Præsentation af sponsor: Korinth Kro

I forbindelse med præsentation af vores sponsor Korinth Kro har vi lavet en konkurrence, hvor man kan vinde en overnatning for 2 personer, se mere på LSMotorsports Facebook side.


Visionen for Korinth Kro er, at skabe et bæredygtigt turisttilbud med friluftsliv og lokal historie som fundament. Foreningen Korinth Kro gentænker og fornyer en vigtig kulturhistorisk bygning, så den igen får betydning og bliver værdiskabende for såvel gæster som de lokale og lokalt engagerede ildsjæle. Korinth Kro tilbyder overnatning i pæne, enkle værelser og udlejer lokale til fest, møder, kurser, foreningsbrug og lignende.


Foreningens formål At give økonomisk trængte børnefamilier et ferieophold på Korinth Outdoor Hostel, samt støtte sociale/humanitære foreninger i lokalområdet til kultur- og naturhistorisk oplysende arbejde. Dette vil foreningen gøre gennem bevaring, istandsættelse, vedligeholdelse og udvikling af bygningen Korinth Kro. Foreningen vil opnå formålet gennem daglig drift af Korinth Kro, med udlejning af værelser og selskabslokaler.


Bygningens historie 1780erne blev de ældste bygninger opført til ”Pensions- og Opdragelsesanstalt” for forældreløse børn, især drenge, fra København 1794 Blev det midlertidigt brugt til lærerseminarium, inden provinsens første lærerseminarium stod færdigt i 1795 og fik navnet Bernstorffsminde Seminarium 1795 Spindeskole for byens enker, enlige mødre og andre kvinder der normalt levede af at tigge, her kunne de tjene lidt penge til føden 1801 Grev Johan Ludvig Reventlow dør og bygningerne bliver solgt på offentlig auktion til købmand Simon Hempel Ploug fra Faaborg. Han får samme efterår tilladelse til at drive kro på matriklen De næste par hundrede år er der drevet krodrift af en række forskellige ejere. 2008 Krodriften ophører. Der forsøges med forskellige tiltag for at finde en mulighed hvorpå den kan drives videre 2016 Kommunalbestyrelsen i Faaborg-Midtfyns kommune beslutter at de bevaringsværdige bygninger skal rives ned, fordi det ikke har været muligt at finde nogen der kunne drive stedet videre kommercielt 2016 Efter kommunens udmelding indkaldes der til et borgermøde hvor over 50 personer møder op. Her nedsættes en arbejdsgruppe der skal finde et koncept for anvendelse af bygningerne og økonomi fundament 2017 Borgmesteren overdrager officielt nøglerne til foreningen. Herefter går arbejdet i gang med at skaffe midler til at renovere de ca. 2.000 m2 bygningsmasse kroen består af 2019 Annekset indvies i august med 11 værelser og 28 sengepladser, samt stort fælles køkken og alrum 2020 Hovedbygningen fik nyt tag i rød vingetegl 2021 Borgersalen, gildesal til 60 personer, indvies sammen med industrikøkken og toiletfaciliteter 2022 Foreningen håber at kunne færdiggøre fire dobbeltværelser på kroens 1. sal, samt færdiggøre facaden mod hovedvejen 20xx Foreningen fortsætter med at søge midler, til at renovere de næste etaper af de gamle bygninger.


Renoveringen En fuldstændig renovering af hele bygningsmassen tages i etaper. Næste etape er færdiggørelsen af hovedbygningen parallelt med hovedvejen samt tag på bagbygningen vinkelret på hovedvejen. Vi har hele tiden brug for frivillige, til at hjælpe med de mange opgaver, der er i sådan et projekt. Hvis du har lyst til at give en hånd med en gang i mellem, er du meget velkommen. Håndværkeregenskaber er ikke et krav. Pt. har vi brug for folk der kan eller vil lære at spartle, sætte filt op, male, køre affald væk, bryde ned, søge fonde osv. osv. Kontakt os gerne pr. mail eller på Facebook for en snak om et evt. samarbejde. Foreningen Korinth Kro kan kun løfte det store renoveringsarbejde ved hjælp af fondsmidler, puljer, sponsorater, medlemskaber og frivillighed.


Bookning og info Værelser kan lejes direkte på www.korinthkro.com. Du er velkommen til at kontakte os på www.info@korinthkro.com hvis du vil forhøre dig om gildesalen, give en hjælpende hånd eller har spørgsmål til foreningen. Det daglige arbejde og vores støttearrangementer, kan du finde mere om på Facebook - Foreningen Korinth Kro.


Indmeldelse i Foreningen Korinth Kro Støt Foreningen Korinth Kro med et husstandsmedlemskab på 200 kr. eller et personligt medlemskab pr. person på 150 kr. Du kan indbetale på reg. nr. 7059 - konto nr. 1209237. Det er også muligt at støtte os med et vilkårligt beløb. Mærk indbetalingen DONATION. Husk at du skal sende navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse ved indmeldelse i foreningen, så vi kan sende dig vores medlemsbrev.

Seneste blogindlæg

Se alle

Comments


bottom of page